Przedstawiciele światowych i europejskich konfederacji związków zawodowych w pełni popierają postulaty OPZZ i przyłączają się do akcji protestacyjnej. Do tej pory otrzymaliśmy listy poparcia od następujących konfederacji związków zawodowych z Francji, Łotwy, Kazachstanu, Rosji, Tadżykistanu, Grecji, Hiszpanii, Belgii, Czech, Hiszpanii, Chorwacji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Listy poparcia i wsparcia dla polskich związkowców przesłała również Europejska Federacja Związków Zawodowych w Przemyśle Industriall Europa, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych oraz UNI Global Union.

Udział w demonstracji OPZZ, 22-go września zapowiedzieli: wiceprzewodnicząca Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Eshter Lynch oraz Penny Clarke,wiceprzewodnicząca Europejskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Usług Publicznych (EPSU).Koledzy z CCOO z Hiszpanii w liście skierowanym do polskich pracowników piszą m.in.: „Polscy pracownicy zasługują na podwyżki wynagrodzeń. Nie rozumiemy dlaczego w Polsce płaca minimalna wynosi mniej niż 50 procent płacy krajowej. Żądamy również żeby polski rząd tak jak wszystkie inne rządy krajów Unii Europejskiej szanował dialog społeczny.”. Przewodniczący francuskiego związku zawodowego CFDT pisze m.in.: „Popieramy walkę na rzecz bardziej demokratycznego społeczeństwa, gdzie prawa pracowników i związków zawodowych są chronione. […] Wzrost gospodarczy nie powinien odbywać się kosztem wynagrodzeń pracowników usług publicznych.”.Natomiast koledzy z Czech piszą m.in „W pełni zgadzamy się z OPZZ, że pracownicy powinni być sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę. Czas najwyższy, żeby skończyć z tania siła roboczą z krajów Europy środkowo – wschodniej i zwiększając wynagrodzenia przyczyniać się do dobrobytu tych krajów.".

Adam Rogalewski

[fot 1: ETUC leadership team left to right Liina Carr, Peter Scherrer (Deputy General Secretary), Luca Visentini (General Secretary), Katja 

Lehto-Komulainen (Deputy General Secretary), Montserrat Mir,Thiébaut Weber.]

[fot 2: UNI Europa Regional Secretary, Oliver Roethig]

[fot 3: Luc Triangle, Sekretarz Generalny IndustriAll Europe ]

[fot 4: LITHUANIAN TRADE UNION CONFEDERATION]

[fot 5: Przewodniczaca Miedzynarodowej Konfederacji Zwiazkow Zawodowych - the ITUC General Secretary, Ms. Sharan Burrow]