Od kilkunastu dni trwa strajk pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT. 

Ze strajkującymi i zwolnionymi z pracy pracownikami PLL LOT S.A., członkiniami i członkami Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych solidaryzują się koleżanki i koledzy związkowcy z całej Europy. Dostaliśmy wiele listów wsparcia. Wielu przedstawicieli Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych zaapelowało również bezpośrednio do polskiego rządu i zarządu spółki PLL LOT.

Apel do polskiego Premiera Mateusza Morawieckiego skierował sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini. 

W piśmie czytamy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Drogi Panie Premierze,

Dnia 22 października 2018 roku 67 członków związków zawodowych, należących do związków zawodowych pilotów i personelu pokładowego PLL LOT (zrzeszonych w OPZZ), zostało zwolnionych dyscyplinarnie z powodu ich udziału w akcji protestacyjnej. Akcja protestacyjna została zorganizowana w odpowiedzi na zwolnienie przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego i jako protest przeciwko niestabilnym warunkom pracy wszystkich członków załogi lotniczej.

W imieniu EKZZ wyrażam swoją najgłębszą dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu pracowników oraz sposobu, w jaki kierownictwo Spółki i jej Prezes traktują członków związków zawodowych. Prawa związków zawodowych, w tym prawo do strajku i dialogu społecznego, są podstawowymi wartościami demokratycznych społeczeństw. Ponadto prawo do strajku i dialogu społecznego jest chronione przez podstawowe konwencje i standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka PLL LOT jest kontrolowana przez państwo polskie, represjonowanie związków zawodowych w PLL LOT jest jeszcze bardziej rozczarowujące.

Wzywam Pana do przywrócenia dialogu społecznego i ochrony praw związków zawodowych w PLL LOT.

Wyrażając moją solidarność z pokrzywdzonymi pracownikami, uważam, że dialog jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu w firmie i zakończenie akcji protestacyjnej. Uważam, że PLL LOT, będąc jedną z najstarszych linii lotniczych na świecie, powinien być firmą, w której pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem, a prawa związków zawodowych są szanowane.

Z poważaniem

Luca Visentini

Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych'


POBIERZ ORYGINAŁ PISMA: Luca Visentini apeluje do Mateusza Morawieckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiciele EKZZ oprócz skierowania apelu do Premiera RP wsparli również samych strajkujących.

W piśmie czytamy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) wspiera pracowników PLL LOT I ich związki zawodowe.

Sześćdziesięciu siedmiu pracowników PLL LOT zostało 22 października zwolnionych za udział w akcji protestacyjnej przeciwko zwolnieniu przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego oraz prekaryjnym warunkom pracy wszystkich członków załogi lotniczej.

Prawa związków zawodowych, w tym prawo do strajku, są podstawą demokracji – mówi Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ. - Represjonowanie członków związków zawodowych jest niedopuszczalne. Ponieważ PLL LOT to spółka skarbu państwa, polski rząd musi stanąć w obronie praw związków zawodowych i promować dialog społeczny.

EKZZ solidaryzuje się z represjonowanymi pracownikami PLL LOT i wzywa do dialogu w celu rozwiązania sporu.

EKZZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oficjalne pismo do Premiera RP Mateusza Morawieckiego skierowała również Gabriele Bischoff przewodnicząca grupy pracowników w Europesjkim Komitecie Ekonomiczno -Społecznym.

W liście czytamy:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowny Panie Premierze,

Dnia 22 października 2018 roku 67 członków związków zawodowych, należących do związków zawodowych pilotów i personelu pokładowego PLL LOT (zrzeszonych w OPZZ), zostało zwolnionych dyscyplinarnie z powodu ich udziału w akcji protestacyjnej. Akcja protestacyjna została zorganizowana w odpowiedzi na zwolnienie przewodniczącej Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego i jako protest przeciwko prekaryjnym warunkom pracy wszystkich członków załogi lotniczej.

W imieniu EKZZ wyrażam swoją najgłębszą dezaprobatę dla decyzji o zwolnieniu pracowników oraz sposobu, w jaki kierownictwo Spółki i jej Prezes traktują członków związków zawodowych, odmawiając im ich podstawowych praw. Prawa związków zawodowych, w tym prawo do strajku i dialogu społecznego, są podstawowymi wartościami demokratycznych społeczeństw. Ponadto prawo do strajku i dialogu społecznego jest chronione przez konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka PLL LOT jest kontrolowana przez państwo polskie, represjonowanie związków zawodowych w PLL LOT jest jeszcze bardziej rozczarowujące.

Wyrażając naszą solidarność z pokrzywdzonymi pracownikami, wierzymy, że dialog jest jedynym sposobem na rozwiązanie konfliktu w firmie i zakończenie akcji protestacyjnej.

Uważamy, że PLL LOT, będąc jedną z najstarszych linii lotniczych na świecie, powinien być firmą, w której pracownicy są traktowani z godnością i szacunkiem, a prawa związków zawodowych są szanowane.


Gabriele Bischoff

European Economic and Social Committee

Workers' Group

The President

POBIERZ ORYGINAŁ PISMA: Gabriele Bischoff apeluje do Mateusza Morawieckiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPZZ otrzymał również list solidarnościowy od przedstawicieli CGIL - włoskiej centrali związkowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drogi Janie, 

CGIL solidaryzuje się z pracownikami zwolnionymi przez linie lotnicze LOT-u za uczestnictwo w akcji protestacyjnej, walcząc o warunki pracy i broniąc praw związkowych. 

Prawa związków zawodowych, wraz z prawem do akcji protestacyjnych, są zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i są respektowane we wszystkich państwach członkowskich. Ponadto dialog społeczny musi być stosowany na wszystkich poziomach, aby zapobiec tak drastycznym wydarzeniom. Prawa pracownicze do godnych warunków pracy i uczciwej płacy, wraz z prawami związków zawodowych w miejscu pracy, powinny być wspierane i bronione dla postępu całego społeczeństwa. 

CGIL chce wspierać polskie związki zawodowe w ich walce o osiągnięcie tych celów. 

Zjednoczmy się, wygrywamy! 


Susanna Camusso 


POBIERZ ORYGINAŁ PISMA: Susanna Camusso wspólnie z pracownikami PLL LOT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------