Europejski Parlament uchwalił rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z ogromną radością przyjmuje uchwalanie przeważającą większością głosów przez Parlament Europejski, w dniu 29 maja 2018, rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. Rewizja wprowadzając zasadę „równa praca za równą płacę w tym samym miejscu” zrównuje wynagrodzenie naszych pracowników delegowanych do krajów Europy Zachodniej z wynagrodzeniem lokalnych pracowników.

OPZZ od dawna domagało się równego traktowania polskich pracowników za granicą i aktywnie działało na poziomie krajowym jak i europejskim na rzecz rewizji dyrektywy. Między innymi skrytykowaliśmy Rząd RP za przeciwstawnie się rewizji w ramach procedury tak zwanej żółtej kartki. Uczestniczyliśmy w różnych spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. To w siedzibie OPZZ w ubiegłym roku doszło do podpisania wspólnej deklaracji związków zawodowych Grupy Wyszehradzkiej, popierającej rewizję dyrektywy.

Przewodniczący Guz komentując uchwalenie rewizji powiedział:

Jest to historyczny dzień dla polskich pracowników delegowanych i polskich związków zawodowych. Pokazaliśmy naszą siłę i wspólnie z europejskimi partnerami udało nam się zagwarantować równe wynagrodzenia dla Polskich pracowników delegowanych. Jest to tym bardziej ważne wydarzenie dla OPZZ, ponieważ tydzień temu mieliśmy nasz kongres, na którym zasada „równa płaca za równą pracę” znalazła się jako jeden z postulatów naszego programu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w tej części udało nam się zrealizować nasze postulaty. Wyrażam nadzieje, że rewizja dyrektywy to pierwszy krok na drodze do zwiększenia wynagrodzenia naszych pracowników nie tylko za granicą, ale również w naszym kraju.

Nowy tekst dyrektywy zawiera wszystkie najważniejsze postulaty OPZZ i europejskich związków zawodowych, takie jak :

- wprowadzenie zasady równa płaca za równą pracę w tym samym miejscu poprzez objęcie pracowników delegowanych postanowieniami wszystkich układów zbiorowych pracy;

- obowiązkowego ponoszenia kosztów związanych zakwaterowaniem;

- ograniczenie okresu delegowania z terminu nieokreślonego do maksymalnie 18 miesięcy.

Uchwalenie rewizji było możliwie dzięki zawarciu kompromisu polegającego na wyłączeniu z zakresu rewizji sektora transportowego.

Dyrektywa wejdzie w życie od dwóch lat od jej uchwalenia czyli w 2020 roku.

(AR)