Domagają się 12-procentowych podwyżek. Wcześniej organizowali pikiety przed budynkami, w których pracują. 10 września br. przemaszerują w czerwonych strojach od Ronda Dmowskiego do Kancelarii Premiera, aby walczyć o realizację swoich postulatów.

Biuro prasowe OPZZ

Związkowcy wystawiają czerwoną kartkę stronie rządowej, a zwłaszcza Ministerstwu Sprawiedliwości za brak skutecznych działań na rzecz poprawy warunków pracy, za mobbing i za brak dialogu. Pracownicy sądów i prokuratur podkreślają, że warunki pracy stale się pogarszają. Żądają wskaźnikowego podwyższenia wynagrodzenia o 12 proc. i godnych warunków pracy!

Wszystkie grupy pracowników sądu tworzą jedność! Do protestu przystąpiła większość organizacji związkowych działających we wszystkich centralach związkowych w tym – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej - organizacja członkowska OPZZ.

Jak informują organizatorzy protestu, marsz ruszy o godz. 10 z Ronda Dmowskiego w Warszawie. Jego uczestnicy wręczą petycje przedstawicielom Parlamentu, Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Manifestanci będą nieśli czerwone kartki lub będą mieli czerwone elementy ubrania.Popieramy walkę pracowników sfery budżetowej o godną pracę i płace. Teraz w sposób szczególny łączymy się z Koleżankami i Kolegami z wymiaru sprawiedliwości, protestującymi w Warszawie i w innych miastach. Razem z Wami pokazujemy rządowi czerwoną kartkę!.

Andrzej Radzikowski – przewodniczący OPZZ