W związku z kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania EKZZ wzywa do mobilizacji: zakończyć kryzys, zwiększyć płace i opodatkować zyski przedsiębiorstw. Określiła w tym celu sześciopunktowy plan walki z kryzysem kosztów utrzymania.

EKZZ alarmuje, że rządy i UE nie mogą biernie przyglądać się kryzysowi. Brak działania czy niewłaściwa reakcja w postaci zamrożenia płac czy wzrostu stóp procentowych będą miały katastrofalne skutki.

EKKZ wysunęło 6 postulatów, obejmujących:

• podwyżkę płac, aby sprostać wzrostowi kosztów utrzymania i zapewnić pracownikom sprawiedliwy wzrost wydajności oraz środki promujące negocjacje zbiorowe jako najlepszy sposób na osiągnięcie sprawiedliwej płacy i zrównoważonej gospodarki

• pomoc osobom, które mają trudności z opłaceniem rachunków za energię, zakupem żywności i opłaceniem czynszu; prawo do żywności i ciepłego domu są podstawowymi prawami człowieka i muszą być chronione; nie można oczekiwać, że osoby żyjące w ubóstwie będą płacić rachunki, na które ich nie stać; należy wprowadzić też zakaz odłączania od sieci

• limity cenowe, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów rachunków za energię oraz bezwzględny podatek od nadmiernych zysków przedsiębiorstw energetycznych i innych, aby zagwarantować, że nie będą one mogły wzbogacać się na kryzysie, wraz z innymi środkami mającymi na celu zapobieganie takim sytuacjom, jak ograniczenie dywidend czy manipulacje cenami żywności

• krajowe i europejskie antykryzysowe środki wsparcia w celu ochrony dochodów oraz miejsc pracy w przemyśle, usługach i sektorze publicznym, w tym środki typu SURE w celu ochrony miejsc pracy, dochodów i finansowania środków społecznych, służących radzeniu sobie z kryzysem i procesami sprawiedliwej transformacji

• reformę rynku energetycznego UE oraz uznanie, że energia jest dobrem publicznym i inwestowanie w nią w celu usunięcia podstawowych przyczyn kryzysu, takich jak niedoinwestowanie w energię ekologiczną i skutki prywatyzacji

• uwzględnienie głosu związków zawodowych w celu opracowania i wdrożenia środków antykryzysowych poprzez dialog społeczny - jest to sprawdzona metoda skutecznego zarządzania kryzysem

Organizacje członkowskie EKZZ proszone są o wykorzystanie tych postulatów w swoich działaniach i komunikacji oraz o dostosowanie ich, w razie potrzeby, do kontekstu krajowego i specyfiki państwa. W tym kontekście organizacje członkowskie EKZZ proszone są o zorganizowanie w najbliższym miesiącu akcji na poziomie krajowym i wzajemne wspieranie swoich inicjatyw oraz koordynację, jeśli to możliwe.

W najbliższych dniach i tygodniach EKZZ zwiększy swoją aktywność w zakresie realizacji żądań.

Na stronie internetowej EKZZ powstała już sekcja poświęcona kryzysowi kosztów utrzymania (można ją znaleźć tutaj: https://www.etuc.org/en/document/end-cost-living-crisis-increase-wages-tax-profits

UWAGA: 5 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się wydarzenie EKZZ, podczas którego zostanie przedstawionych sześć postulatów i dowody na rzeczywistą sytuację ludzi pracy.