Wzrost płacy minimalnej do poziomu 2600 zł to ogromny krok do realizacji postulatu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - płaca minimalna = 50% płacy przeciętnej. Wygląda na to, że naciski ze strony jednej z największych central związkowych przynoszą oczekiwane rezultaty.