Polsko- niemieckie seminarium na temat pracy platformowej

Wymiana doświadczeń w zakresie regulowania cyfrowego rynku pracy i organizowania pracowników platformowych Organizatorzy: Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). 

Data: 18 października 2019 r.  11.00 do 16.30. 

Miejsce: Siedziba OPZZ, ul Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, sala imienia Jana Guza 

 

W związku z rosnącą liczbą osób zatrudnionych przez platformy pracownicze w Europie i Polsce, istnieje potrzeba stworzenia ram instytucjonalnych regulujących ten sektor rynku pracy. Liczne badania naukowe i doświadczenia związków zawodowych pokazują, że pracownicy platformowi często są zatrudnieni na niepewnych warunkach, co nie tylko przyczynia się do  tworzenia dumpingu społecznego (Daugareilh i in., 2019), ale może stanowić poważne zagrożenie dla przetrwania związków zawodowych (Vandeale, 2018). W Niemczech zjawisko pracy platformowej jest przedmiotem debaty społecznej co najmniej od 2015 roku, kiedy ministerstwo pracy opublikowało zieloną księgę na temat pracy przyszłości. W Polsce debata na temat pracy platformowej znajduje się jeszcze w początkowej fazie.

Celem seminarium jest  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie regulacji pracy platformowej przez niemieckich i polskich ekspertów (przedstawicieli rządu i związków zawodowych). Debata prowadzona podczas seminarium przysłuży się do przygotowania informatora o pracy platformowej dla związkowców i pracowników. 

Seminarium skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyka. Więcej informacji jak również rejestracji dokonać można u dra Adam Rogalewski z OPZZ  (rogalewski@opzz.org.pl) oraz Frederika Schulte z FES (fschulte@feswar.org.pl). 

 

 

 

Program