Stanowisko

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

w sprawie rządowej propozycji podwyżki wynagrodzeń

dla pracowników państwowej sfery budżetowej

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Przewiduje on między innymi 4,4 proc. podwyżkę wynagrodzeń w budżetówce i odmrożenie funduszu nagród.

Zauważamy, że rząd przychylił się do postulatów OPZZ i pozostałych central związkowych. To krok w dobrym kierunku, ale dalece niewystarczający. Ta propozycja rządu w połączeniu z wysoką inflacją, wzrostem cen podstawowych artykułów żywnościowych, usług czy stałych opłat związanych z utrzymaniem gospodarstw domowych nie sprawi, że trudna sytuacja materialna pracowników budżetówki ulegnie poprawie.

W Polsce nadal obowiązuje stan epidemii. Dzięki zaangażowaniu pracowników m.in. urzędów, służb i inspekcji rząd mógł skutecznie realizować działania w zakresie zwalczania koronawirusa. Zbliża się czwarta fala COVID-19. Na pracowników będą nakładane kolejne zadania.

Dlatego OPZZ podtrzymuje postulat co najmniej 12 proc. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej.

Ten postulat został zgłoszony w Radzie Dialogu Społecznego przez OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych już w maju bieżącego roku. 12 sierpnia wystosowaliśmy kolejne, wspólne stanowisko w tej sprawie. 18 sierpnia organizacje członkowskie OPZZ reprezentujące pracowników państwowej sfery budżetowej skierowały pismo do premiera, w którym zapowiadają podjęcie zgodnych z prawem działań, aby przypomnieć, że bez pracowników tej sfery polskie państwo nie jest w stanie funkcjonować.

Kierownictwo OPZZ:

Andrzej Radzikowski, Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski, Sebastian Koćwin