Komisje problemowe

Komisja kobiet opzz


Prezydium Komisji Kobiet w kadencji 2018-2022

Wiesława Taranowska
Wiesława Taranowska
(Przewodnicząca) Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich
Elżbieta Drogosz
Elżbieta Drogosz
Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
Czesława Sońta
Czesława Sońta
Związek Zawodowy Poligrafów
Dorota Świercz
Dorota Świercz
Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego
Ewa Śnitko-Satyła
Ewa Śnitko-Satyła
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru