6 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ. Wybrano nową przewodniczącą Komisji, którą została Czesława Sońta przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów. Objęła ona tę funkcję po Barbarze Smolińskiej. Członkinie Komisji podziękowały poprzedniczce i wspólnie ustaliły plan działań na najbliższe miesiące.

W drugiej części spotkania przewodniczący OPZZ Jan Guz krótko omówił działalność centrali. Skupił się głównie na reformie systemu emerytalnego oraz reformie ochrony zdrowia. Następnie wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska podsumowała prace nad przeglądem ustawy „Rodzina 500+" oraz lecznictwie uzdrowiskowym.

W kolejnej części spotkania członkinie Komisji Kobiet OPZZ spotkały się z dyrektor zespołu ds. rodzinnych i nieletnich w biurze Rzecznika Praw Dziecka. Wspólnie omówiono działania państwa na rzecz dzieci. Dużą część spotkania poświęcono praktycznej realizacji wdrożenia programu „Rodzina 500+", po roku funkcjonowania wraz z propozycjami OPZZ w zakresie dodatkowych rozwiązań , sytuację dzieci w systemie lecznictwa uzdrowiskowego oraz najnowsze zmiany Kodeksu Pracy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem. Na koniec dyskusji przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka omówiła również współpracę biura rzecznika ze szkołami oraz ośrodkami pomocy społecznej.