W dniu 15 maja 2020 r. odbyło się spotkanie członkiń oraz członków Komisji Kobiet Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Ze względu na stan epidemiologiczny spotkanie było w formie wideokonferencji.

Podczas spotkania omówiono problemy pracowników zatrudnionych w poszczególnych branżach występujące podczas epidemii. Poruszono m.in. problemy występujące w szkolnictwie (w tym przygotowanie szkół do przyjęcia uczniów), administracji państwowej oraz służbie zdrowia (w tym problemy z testami dla pracowników). Pocieszającym jest fakt, że nie każdą branżę dotknął kryzys związany z panującą epidemią koronawirusa. Są pracownicy, którzy negatywnych skutków epidemii na dzień dzisiejszy nie odczuwają, wręcz mówiono o bardzo dobrej organizacji miejsca i czasu pracy – przykładem może być tu Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Podczas wideokonferencji omówione zostały również kwestie związane z przechodzeniem na emeryturę. Gościem specjalnym był Pan Bogdan Grzybowski, który wyjaśnił jak i kiedy przejść na emeryturę, aby odbyło się to z korzyścią dla pracownika.

Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za udział w Wideokonferencji!