Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zachęca do podpisania petycji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz WeMove dotyczącą jawności zarobków kobiet i mężczyzn. W Europie kobiety zarabiają średnio 16% mniej niż mężczyźni. EKZZ oraz WeMove apelują o wprowadzenie prawa znoszącego tajność wynagrodzeń. Tylko odpowiednie prawo, silna pozycja pracownika i związków zawodowych umożliwią skuteczną walkę z różnicami w wysokości zarobków kobiet i mężczyzn wykonujących taką samą pracę.

Podpisz petycję o jawności płac!

PETYCJA