W dniu 12 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet. Z powodu pandemii spotkanie prowadzone było w formie wideokonferencji. W posiedzeniu wzięli udział m.in. Przewodnicząca Komisji Wiesława Taranowska, Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz.

Podczas posiedzenia podsumowano seminarium Równość na rynku pracy, które odbyło się w dniach 25 – 26 września br. Przypomnijmy, że w seminarium uczestniczyli koleżanki i koledzy z organizacji członkowskich Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Seminarium koordynowała wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Było to kolejne w tym półroczu spotkanie poświęcone problematyce kobiet. W obecności koleżanek i kolegów poruszane były problemy z jakimi najczęściej spotykają się kobiety na rynku pracy.

Podczas spotkania eksperci z OPZZ omówili szereg tematów, które związane są z równouprawnieniem na rynku pracy.

Podczas Komisji Kobiet omówiono również sytuację Kobiet podczas pandemii COVID-19. Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski o sytuacji na rynku pracy w związku z epidemią.  Poruszył również temat emerytur stażowych oraz zwolnień w administracji publicznej.