W dniu 4 marca 2020 odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ połączone z obchodami Dnia Kobiet. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Wiesława Taranowska. Przywitała członków Komisji, gości i kierownictwo OPZZ.

Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin złożył członkiniom Komisji życzenia z okazji Dnia kobiet oraz wręczył kwiaty.

Przewodnicząca Wiesława Taranowska oddała głos wiceprzewodniczącej Barbarze Popielarz, która podsumowałanajważniejsze działania OPZZ w 2019 roku. Przekazała informację dotyczącą roli RDS w realizacji programu OPZZ i omówiła inicjatywy programowe OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego. Ponadto omówiła plan pracy OPZZ na rok 2020 oraz poruszyła temat organizacji obchodów Święta Pracy 1 maja 2020 i Konferencji Kobiet, którą we współpracy z Uniwersytetem Śląskim zaplanowano na drugą połowę 2020 roku.

Następnie wiceprzewodnicząca OPZZ podziękowała członkiniom Komisji Kobiet za przekazanie wypełnionych ankiet dotyczących dyskryminacji, mobbingu i molestowania w miejscu pracy oraz przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

W drugiej części spotkania głos zabrał Dyrektor Wydziału Prawno – Interwencyjnego OPZZ Paweł Smigielski. Omówił prace wybranych Zespołów problemowych w Radzie Dialogu Społecznego. Ponadto przeprowadził dwugodzinne szkolenie z zakresu prawa pracy, w którym poruszył między innymi tematy dotyczące przejścia pracownika na pracę zdalną z powodu zagrożenia kornowirusem, zwolnień pracowników, praw pracownika w dobie zagrożenia epidemiologicznego np. odmówienia wyjazdu służbowego do Włoch. Szeroko omówił również możliwości działania zarówno pracownika jak i pracodawcy w okresie obecnego zagrożenia koronowirusem.

JG