6 marca br. obradowała Komisja Kobiet OPZZ. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącą Wiesławę Taranowską głos zabrał Przewodniczący OPZZ, Jan Guz. W krótkim przemówieniu wraz z kierownictwem OPZZ i Prezesem fundacji "Wsparcie" złożył przybyłym na spotkanie życzenia z okazji zbliżającego się święta wszystkich kobiet.

Gościem specjalnym spotkania Komisji była Wanda Nowicka – Wicemarszałek Sejmu RP w latach 2011/2015, która obszernie przybliżyła zebranym historię i okoliczności walki o prawa kobiet w okrągłą setną rocznice powstania tego ruchu.

W następnej części przyjęte zostało stanowisko Komisji Kobiet OPZZ w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego w oświacie (pobierz tutaj) oraz stanowisko do Projektu Narodowej Strategii Onkologicznej. (pobierz tutaj). Przyjęte zostało również stanowisko w sprawie pogarszających się nastrojów społecznych (pobierz tutaj).

Kolejnym punktem spotkania było spotkanie z Bogdanem Grzybowskim, Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który przybliżył wszystkim zebranym zasady działania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jest to bardzo kontrowersyjny temat, który wymagał ścisłego i dokładnego przeanalizowania na spotkaniu.

W dalszej części Magdalena Kossakowska, ekspert wydziału Polityki Społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych wyjaśniła okoliczności funkcjonowania Rodzicielskich Świadczeń Uzupełniających, wraz z przepisami towarzyszącymi w ich działaniu.

Omówione zostały również możliwości i wyzwania dla związków zawodowych w Europie, poziom uzwiązkowienia oraz jego przyczyny na podstawie Polski, Litwy, Hiszpanii, Serbii i Rumunii.