Przewodnicząca: Czesława Sońta - Związek Zawodowy Poligrafów.
Członkinie Prezydium:
1. Wiesława Szalast – Okręg Łódzki Związku Zawodowego „Budowlani";
2. Elżbieta Drogosz – Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego;
3. Czesława Sońta – Krajowa Rada Związku Zawodowego Poligrafów;
4. Zofia Bartochowska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce;
5. Bożena Borys – Rada OPZZ Województwa Opolskiego;
6. Zofia Gwóżdż – Rada OPZZ Województwa Lubelskiego, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Energetyki;
7. Małgorzata Ozimek – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych;
8. Zofia Ostrowska – Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego;
9. Jolanta Lesiak – Rada OPZZ Województwa Łódzkiego;
10. Maria Miklińska – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej;
11. Ewa Kiernicka – Rada OPZZ Województwa Lubelskiego;
12. Anna Wilk – Integracja Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego  w Rzeczypospolitej Polskiej.