Głos kobiet OPZZ
w sprawie wprowadzenia pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży


Kobiety, związkowczynie zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych są oburzone decyzjami polskiego Parlamentu o wprowadzeniu pod obrady Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, regulującego istotne kwestie społeczne.


Dzisiaj, w czasie pandemii, gdy większość z nas martwi się o swoje zdrowie i przyszłość zawodową, nie ma warunków do prowadzenia szerokiej, światopoglądowej dyskusji i pokazania różnorodności poglądów.


Uważamy, że w obliczu pandemii, zwiększającej się liczby zachorowań i ofiar śmiertelnych, rząd i liderzy obozu rządzącego muszą wziąć odpowiedzialność za stan zdrowia Polek i Polaków oraz polską gospodarkę. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, zarówno przedsiębiorstw, jak i pracowników wymaga natychmiastowych działań. Należy przede wszystkim skoncentrować je na realnych i prostych instrumentach pomocowych, dostępnych dla wszystkich podmiotów potrzebujących wsparcia. Czas by rząd wysłuchał głosu partnerów społecznych – w tym Kobiet i wprowadził do Tarczy Antykryzysowej dobre rozwiązania dla pracowników. Wsparcie firm i miejsc pracy powinno być obecnie priorytetem.


Z niedowierzaniem obserwujemy, że  nawet w dobie tak głębokiego kryzysu Rządzący nie zapominają o swojej polityce i zamiast ratować polską gospodarkę i pracowników wykorzystują pandemię do prowadzenia bieżącej polityki, ograniczając możliwość szerokiej dyskusji, w tak ważnych dla społeczeństwa kwestiach. Niezależnie od poglądów i przekonań politycznych uważamy, że dzisiaj nie jest dobry czas na tak kontrowersyjne dla społeczeństwa zmiany.


Szanowni parlamentarzyści – domagamy się abyście zaprzestali uprawiania polityki w czasie pandemii i zajęli się ratowaniem polskiej gospodarki przed zbliżającym się kryzysem. Dzisiaj musimy przygotować Polskę do sprawnego funkcjonowania po pandemii. Procedowanie tej ustawy w obecnych warunkach, to według nas odbieranie polskim kobietom głosu! Pamiętajcie - to my jesteśmy Waszymi wyborcami. Bez naszego głosu nie będzie Was w parlamencie.


Komisja Kobiet OPZZ