Młodzi z OPZZ wzięli udział w konferencji: Our challenge Europe w Berlinie (30.08 - 1.09.2019).Przedstawiciele Komisji Młodych OPZZ wraz z innymi młodymi związkowcami związanymi z OPZZ uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu na temat relacji polsko-niemieckiej oraz brali udział w warsztatach dotyczących sytuacji związków zawodowych na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem lokalnej perspektywy.

Punkt wyjścia do prac w grupach, w ramach konferencji mającej miejsce w Berlinie, najlepiej oddaje tytuł wydarzenia organizowanego przez CEYTUN (Central European Young Unionist Network): Our challenge Europe. Learning from the past to build a common future. Conference for Young European Trade Unionists on the occasion of the Anti-War Day 2019 commemorating the 80th anniversary of Nazi Germany’s invasion of Poland and the beginning of World War II.

W duchu tytułu konferencji, który można wyrazić: myśl o przyszłości pamiętając o przeszłości, pracowaliśmy nad różnymi wyzwaniami stojącymi przed związkami zawodowymi. Na podstawie kilka scenariuszy, które zakładały pozytywne, jak i negatywny wizje przyszłości oparte na wzroście znaczeniu Unii Europejskiej lub jej destabilizacji, budowano różne wizje, kierunki, bolączki i wyzwania. Istotnym elementem, który wpływał na prace zespołów, był wcześniej wspomniany stan, do którego konkretne grupy dopisywały różne skutki wynikające z owego scenariusza, co powodowało, że z jednej strony sytuacja była narzucona, z drugiej zaś całe spectrum możliwości musiało zostać narysowane przez samych uczestników wraz z ewentualnymi rozwiązaniami. Tak postawione zadanie dawało możliwość do wielu ciekawych konkluzji, które były wypracowywane przez międzynarodową grupę. W skład uczestników wchodziły osoby z sześciu krajów: Austria, Czechy, Polska, Niemcy, Słowacja, Węgry. Ta międzynarodowa perspektywa, różnorodność wizji, poglądów, doświadczeń, wiedzy, emocji powodowała, że wymiana myśli na temat ruchu związkowego zaowocuje w dłuższej perspektywie różnorodnością perspektyw wychodzenia z trudności, które niewątpliwie czekają młodych związkowców w swojej drodze, ku poprawie bytu pracowników, jak i sprawniejszej organizacji struktur w odniesieniu do napotykanych politycznych, kulturowych, ekonomicznych i klimatycznych scenariuszy. Poznanie przeróżnych punktów widzenia, często wcześniej nieznanych, a zarazem poczucie często tego samego problemu, jakim jest aktywizacja młodych ludzi w każdym kraju, to cenne doświadczenie, które będzie procentowało w przyszłości. Przewodniczący Komisji Młodych OPZZ zauważa jeden ważny czynnik, który jego zdaniem jest kamieniem milowym w działalności lokalnej: "nieocenione, bezcenne były rozmowy, które można określić jako te mimochodem", między wspólną pracą, te formalne i mniej formalne dyskusje, gdzie wymienialiśmy się doświadczeniem aktywizmu w terenie. Warsztaty to była lekcja spotkania z drugim człowiekiem, który patrzy ze swojej perspektywy, z niej wychodzi do grupy, ale tym, co najważniejsze jest wspólna wymiana lekcji, strategii pracy przy konkretnych kampaniach lokalnych, często w zakładach pracy, na rzecz branży. Ta wymiana refleksji, która miała miejsce zarówno podczas formalnych prac, jak i w przerwach, stanowi ważny punkt, który trzeba przepracować i próbować implementować na własnych podwórku: oczywiście zachowując lokalną specyfikę, otwartość na innego człowieka i jego poglądy, ale i krytyczną, refleksyjną praktykę. To był dobry czas, gdzie spotkałem wielu wspaniałych ludzi, tak po prostu, po ludzku i przeanalizowałem różne formy aktywizacji młodych ludzi. Chciałbym podziękować tutaj wszystkim, którzy reprezentowali OPZZ: Katarzynie Dudzie, Joasi Szostak, Sylwii Adamczyk, Barbarze Pędrys, Magdalenie Kossakowskiej, Błażejowi Losce, Cezarowi Izdebskiemu, Maćkowi Łapskiemu oraz naszym przyjaciołom z Forum Związków Zawodowych."