Komisja Młodych OPZZ: Nie chcemy być niewolnikami niskich płac. Domagamy się płacy minimalnej na poziomie 68% przeciętnego wynagrodzenia i wzrostu płac w całej gospodarce.


Młodzi związkowcy z OPZZ protestują dzisiaj pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przebrani za więźniów podkreślają trudną sytuację młodych ludzi na rynku pracy w obliczu horrendalnie drogich mieszkań i braków w usługach publicznych. 

7 października obchodzony jest Światowy Dzień Godnej Pracy. Tego dnia młodzi związkowcy z Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych organizują happening pod Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie obrazując w formie humorystycznej, jak wygląda sytuacja młodych pracowników. Przebrani za więźniów trzymają transparenty: „Polska Potrzebuje Wyższych Płac”, „50% Polek i Polaków zarabia mniej niż 2513 zł”, „Z pracownika nie ma niewolnika”, czy „Uczciwa praca = godziwa płaca”. 

- Czujemy się niewolnikami niskich pensji. Pomimo zapowiedzi rządzących sytuacja pod względem zarobków dalej wygląda fatalnie. Pensja minimalna wzrasta zbyt wolno. W Polsce to jedynie 2250 zł brutto (1634 zł netto). Dla porównania w Niemczech wynosi ona 1557 euro, czyli 6726 zł, a w Irlandii 1656 euro, czyli 7154 zł. Jednocześnie w tym państwach poziom usług publicznych stoi na dużo wyższym poziomie – nie trzeba za nie dodatkowo płacić. Nawet po podniesieniu płacy minimalnej do 4000 zł brutto, czyli 2853 zł „na rękę”, będziemy żyli od pierwszego do pierwszego – mówi Konrad Więcek, Przewodniczący Komisji Młodych OPZZ. 

– Jeśli jakimś cudem dostaniemy kredyt hipoteczny na mieszkanie, na jego raty będziemy musieli przeznaczyć dużą część naszego wynagrodzenia. Do tego dochodzą opłaty na żłobek, bo w wielu miejscach w Polsce publiczne żłobki po prostu nie istnieją. Kolejki do lekarzy specjalistów są tak długie, że niestety często musimy pożyczać pieniądze, zaciskać zęby i płacić za wizyty prywatne lub jeśli nie mamy skąd pożyczyć, zostajemy po prostu bez leczenia. Już nie mówię o wizycie u dentysty, która potrafi zrujnować domowy budżet. Niestety często z wielu tych rzeczy młodzi ludzie muszą zrezygnować – kontynuuje Więcek. 

Zdaniem protestujących obecna wysokość płacy minimalnej nie daje możliwości samodzielnego utrzymania się. Zapowiedzi jej wzrostu przyjmują ze zrozumieniem, ale ich zdaniem to niestety kropla w morzu potrzeb. – Uważamy, że ta zapowiadana kwota niestety je zbyt niska, a rządzącym brakuje wizji wzrostu płac w całej gospodarce. Po pierwsze chcemy, by zgodnie z wytycznymi Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy, płaca minimalna wynosiła co najmniej 68% przeciętnego wynagrodzenia, a po drugie by to przeciętne wynagrodzenie, by płace w całej gospodarce, były na tyle wysokie, by to 68% wynosiło tyle, ile płaca minimalna u naszych zachodnich sąsiadów. Żadna z partii politycznych nie ma aktualnie takiej wizji, dlatego tu jesteśmy – mówią młodzi związkowcy z Komisji Młodych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

- W Niemczech, w zachodniej Europie, w państwach skandynawskich poza płacą minimalną istnieją jednocześnie układy zbiorowe pracy dla całych branż, grup zawodowych, które regulują warunki pracy i płacy lepsze niż te zapisane w ustawach oraz które wprowadzają również jeszcze bardziej korzystne płace minimalne dla każdej branży. Jednocześnie państwo jest dużo bardziej aktywne w gospodarce. Niestety u nas z szumnie zapowiadanego planu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, czy programu Mieszkanie+, zostały nici – dodają związkowcy. 

W ramach akcji Komisja Młodych OPZZ przygotowała również petycję do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bożeny Borys-Szopy, w której umieścili swoje postulaty, wraz z zaproszeniem na Kongres Młodych OPZZ, w trakcie którego młodzi związkowy będą rozmawiać na temat przyszłości rynku pracy w Polsce, wysokości płac i warunków pracy. 

POBIERZ:  PETYCJA Komisji Młodych OPZZPETYCJA


Warszawa, 7 października 2019 roku Szanowna Pani 

Bożena Borys-Szopa 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jak co roku Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 7 października obchodzi Światowy Dzień Godnej Pracy. W ten dzień, jak w roku poprzednim, to moment, w którym Komisja Młodych OPZZ dopomina się o poprawę losu młodych pracowników. 

W związku z powyższym, jako młodzi związkowcy z największej centrali związkowej w Polsce, postanowiliśmy skierować na ręce Pani minister petycję odnoszącą się do niskich wynagrodzeń młodych pracowników, bowiem w dalszym ciągu większość młodych pracowników, szczególnie w prywatnych firmach obok oficjalnej pensji z odprowadzoną składką do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje dodatkowe, nierejestrowane nigdzie pieniądze. Co trzecia z tych osób jest zatrudniona według najniższych stawek albo na umowy "śmieciowe". Oszustwo i fikcja panują na rynku pracy. Nikt z młodych pracowników nie marzy już o dostatnim życiu, większość z młodych chciałaby po prostu żyć godnie i bez lęku, o to co będzie jutro. Od młodych pracowników oczekuje się nieustającej elastyczności, otwartości na zawodowe wyzwania, poszerzania wiedzy z wielu obszarów naraz. 

Z badań Eurostatu za rok 2018 wynika, iż ponad 43% młodych ludzi w wieku 25 – 34 mieszka dalej z rodzicami. Wynagrodzenia oferowane młodym pracownikom rzadko wykraczają poza najniższe wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę koszty życia, w skład których często wchodzą takie kwestie jak: kredyt, jeśli jest ku temu sposobność; kolejki w szpitalach; do lekarzy specjalistów; koszty związane z żłobkiem, szkołą itd., postulujemy: 

  • 1. Wprowadzenie płacy minimalnej na poziomie co najmniej 68 % przeciętnego wynagrodzenia, zgodnie z wytycznymi Komitetu Niezależnych Ekspertów Rady Europy. Pracownicy mają prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, które zapewni im i ich rodzinom godziwy poziom życia. 
  • 2. Radykalne ograniczenie umów śmieciowych, szczególnie umów zlecenia i o dzieło. 
  • 3. Odmrożenie płac w budżetówce. Ten stan trwa faktycznie od 2000 roku - 9 lat. 
  • 4. Promowanie umów etatowych w zamówieniach publicznych. 
  • 5. Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy poprzez znaczne zwiększenie budżetu PIP, zwiększenie liczby inspektorów pracy i zakresu ich kompetencji: przyznanie inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Obecnie PIP w jednej firmie przeprowadza kontrolę średnio raz na 20 lat 
  • 6. Likwidację bezpłatnych praktyk i staży, poprzez uznanie zasady obowiązku wynagradzania każdego rodzaju pracy. 
  • 7. Oskładkowanie wszystkich rodzajów zatrudnienia, diet, premii, umów o dzieło. 
  • 8. Równość kobiet i mężczyzn. Domagamy się podjęcia działań na rzecz równych płac kobiet i mężczyzn. 

Ponadto chcielibyśmy przedyskutować z Panią minister nasze postulaty, ponieważ głęboko wierzymy, że dialog, wspólne zmierzenie się z problemem, jakim jest obecna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, może zaowocować poprawą sytuacji. Deklarujemy pełną otwartość na dialog, w związku z tym będziemy chcieli zaprosić Panią na Kongres Komisji Młodych OPZZ, który będzie zorganizowany w przyszłym roku. O konkretnej dacie poinformujemy niezwłocznie po ustaleniu wszystkich logistycznych kwestii. Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie będzie dobrym początkiem wspólnej diagnozy i rozwiązań sprzyjającym młodym pracownikom. 


Z wyrazami szacunku, 

W imieniu Komisji Młodych OPZZ

Przewodniczący Konrad Więcek