7 października 2019 roku miało miejsce posiedzenie Komisji Młodych OPZZ i zarządu tejże Komisji.

Na początku obrad odbyło się krótkie wystąpienie przewodniczącego OPZZ Andrzeja Radzikowskiego i wiceprzewodniczącej OPZZ Barbary Popielarz. W ramach dyskusji poruszono rolę Komisji Młodych w kontekście jej możliwości prawnych i finansowych.

W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja nad przyjętym i opracowanym wcześniej, po zbadaniu potrzeb młodych, programie Kongresu Młodych.