Kilka dni temu media informowały o sytuacji pani Iwony, samotnej matki ze Słupska, której nie zostało przyznane świadczenie wychowawcze - 500 zł na pierwsze dziecko, bo o 7,82 zł przekroczyła kryterium dochodowe (800 zł lub 1200 zł dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym).
 
OPZZ od początku wskazywało na konieczność uregulowania sytuacji, kiedy rodzina przekracza minimalną kwotę ustawowego kryterium, eliminującą przyznanie świadczenia z Programu ,,Rodzina 500+". Zgodnie z danymi, ponad 40,6% rodzin otrzymuje świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, co jest dowodem na to, że rzeczywiście beneficjentami Programu „500 +" są rodziny uboższe, szczególnie potrzebujące wsparcia ekonomicznego.
 
Dlatego OPZZ postuluje nowelizację ustawy polegającą na zastosowaniu mechanizmu ,,złotówka za złotówkę". Dzięki takiej zmianie przekroczenie kryterium dochodowego, nie będzie automatycznie oznaczało jego utraty
 
Wkrótce przedstawimy szczegółowe propozycje zmian w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 

Kierownictwo OPZZ