Uchwałą Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego,  15 maja 2017 rozpocznie się tygodniowy protest ostrzegawczy w związku z brakiem procedowania ustawy o inspekcji transportu drogowego oraz brakiem realnych podwyżek od 9 lat. Protest polegać będzie na niezwykle skrupulatnych kontrolach przestrzegania wszystkich przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

 
Od ponad 12 miesięcy czekamy na rozpoczęcie procesu legislacyjnego ustawy o inspekcji transportu drogowego, która wzorem służby celnej nadaje inspektorom uprawnienia służb mundurowych. Obecnie inspektorzy wykonują swoje czynności w ramach służby cywilnej, co uniemożliwia im wykonywanie obowiązków poza godzinami pracy urzędu. Tymczasem na ITD nałożono nowe obowiązki wynikające z ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, których inspektorzy nie są w stanie wykonywać w ramach służby cywilnej.
 
Inspektorzy Transportu Drogowego od 9 lat nie mieli rewaloryzowanych płac, co głośno manifestowali w Warszawie w październiku 2015. Od tamtego czasu Rząd nie podjął żadnych działań mających na celu zatrzymanie pauperyzacji zawodu Inspektora ITD.

Hubert JóźwikPrzewodniczący
Rady Krajowej
Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego