Jan Budkiewicz, reżyser, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki  oraz Olgierd Łukaszewicz, aktor, prezes Związku Artystów Scen Polskich, wystosowali do Prezydenta RP apel o wspieranie zasad konstytucyjnej praworządności.