ADS to weekendowa szkoła dla wszystkich, którzy w swojej działalności politycznej, społecznej i związkowej kierują się wartościami progresywnymi. Jest to okazja do poszerzenia wiedzy w różnych aspektach od polityki gospodarczej po zagraniczną poprzez udział w warsztatach i spotkaniach z wybitnymi ekspertami i praktykami. W plan każdego weekendu wpisane są również warsztaty z umiejętności komunikacyjnych prowadzone przez wybitnych trenerów ze Szkoły Liderów. ADS daje również okazję do poznania osób reprezentujących inne środowiska polityczne, zrozumienia różnic i podobieństw między nimi oraz nawiązania kontaktów, które mogą przynieść owoce w postaci przyszłej współpracy ponad lewicowymi podziałami.

 
Akademię organizuje polskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta przy współpracy partnerów, z którymi współdziała od lat. Są to: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a (OMS Lassalle), Fundacja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Krytyka Polityczna, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID), Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analiz (ICRA) oraz Fundacja Global.Lab.

Akademia składa się z pięciu modułów szkoleniowych. Każdy z nich zorganizowany będzie przez FES we współpracy z jednym lub dwoma partnerami:
  • Wartości podstawowe: wolność, sprawiedliwość, solidarność – 29 września – 1 października 2017– OMS Lassalle
  • Demokracja parlamentarna i partie polityczne – 9-11 listopada 2017 – CID
  • Państwo opiekuńcze i gospodarka rynkowa – 12-14 stycznia 2018 – ICRA
  •  Demokracja i społeczeństwo polityczne – 16-18 lutego 2018 – Krytyka Polityczna
  •  Integracja europejska i progresywna polityka zagraniczna – 16-18 marca 2018 – Amicus Europae i Global.Lab
Każdy moduł rozpocznie się w piątek po południu (wyjazd autobusu spod Muzeum Techniki, Plac Defilad, o godzinie 15.00), a skończy w niedzielę po obiedzie (przyjazd autobusem do centrum Warszawy około 16.00). Akademia będzie się odbywać w hotelu/centrum konferencyjnym niedaleko Warszawy.

Akademia otwarta jest na uczestników i uczestniczki posiadających już pewne doświadczenie w działalności społecznej, politycznej lub medialnej. Nie wprowadzamy żadnych granic wiekowych, natomiast przyjmujemy zasadę, że pod względem płci nierównowaga nie może przekroczyć wartości 60/40 procent. Udział w ADS jest bezpłatny – uczestnicy i uczestniczki pokrywają jedynie koszty dojazdu do Warszawy.

Zapraszamy zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń (CV i jednostronicowy list motywacyjny) przez formularz aplikacyjny. Do 7 lipca organizatorzy wyłonią 25 uczestników i uczestniczek pierwszego cyklu Akademii.

LINK DO FORMULARZA APLIKACYJNEGO: http://adsfes.pl/aplikuj/