Rząd zaproponował, aby przyszłoroczne wynagrodzenie minimalne wynosiło 2080 zł a stawka godzinowa 13,50 zł.

W ubiegłym roku rząd podwyższył płacę minimalną o 8%, przebijając  stawki proponowane przez strony dialogu społecznego, co można było odczytać jako ukłon w stronę pracowników. W tym roku proponuje tylko 4% , choć sytuacja gospodarcza jest lepsza a bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie. PKB  rośnie w szybkim tempie a prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w roku 2018 – o 4,7 %, jest wyższy od proponowanej podwyżki płacy minimalnej – o 0,7 punktu procentowego. To znaczy, że relacja tej ostatniej do średniej pensji będzie spadać.

Załogi upomną się o wyższe wynagrodzenia, dlatego OPZZ nie zrezygnuje ze starań, żeby płaca minimalna wynosiła połowę przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tzn. 2220 zł. Oczekujemy spełnienia naszych postulatów. Jest jeszcze czas na zmianę decyzji rządu.

BP OPZZ