Koleżanki i Koledzy!

 
            W najbliższy piątek 31 marca 2017 roku, nasi koledzy i koleżanki ze Związku Nauczycielstwa Polskiego będą walczyć o swoje prawa, miejsca pracy i godne wynagrodzenia. OPZZ jako konfederacja tworzona przez wiele związków zawodowych i federacji stoi na straży przestrzegania praw pracowniczych i socjalnych w Polsce. W tym dniu wspólnie zawalczmy o przyszłość polskiej edukacji!

            Reforma oświaty odnosi się do całego społeczeństwa i jego przyszłości. Dotyczy nauczycieli, samorządowców, uczniów i rodziców. Mamy prawo, a wręcz obowiązek, aby protestować! Jako związkowcy nie możemy się zgadzać na zastraszanie pracowników oświaty! Konstytucja RP stanowi, że „związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych".

            Jutro pokażmy naszą solidarność! Jesteśmy jedną związkową rodziną! Tylko wspólne działania mogą przyczynić się do odbudowy dialogu społecznego i zatrzymania złej reformy edukacji. 
 
W piątek, 31 marca bądźmy razem!