Wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski apeluje do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro: Aktualny stan prawny ogranicza możliwości korzystania z drogi sądowej w sprawach z zakresu prawa pracy.

Skala nieprawidłowości w postępowaniach sądowych oraz niesprawiedliwych uregulowań ustawowych w tym zakresie jest zdecydowanie zbyt wysoka. Potęguje to i tak duże problemy pracowników dochodzących swych praw przed sądami pracy.

Głównymi problemami są przewlekłości postępowań, wynikające ze złej organizacji pracy sądów, praktyka maksymalnego przedłużania procesu przez pracodawcę oraz wysokie koszty tzw. opłaty stosunkowej wnoszonej w części spraw przez pracowników. Z niepokojem dostrzegamy, że część tych nieprawidłowości występuje za przyzwoleniem sądów, które chętnie odraczają rozprawy na wniosek przedstawicieli pracodawcy, a następnie wyznaczają kolejne posiedzenia za kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Chcielibyśmy zauważyć, że dzisiejsze prawo pracy oraz orzecznictwo sądowe jest niejasne i budzące wiele wątpliwości.

Jako OPZZ wnioskujemy, by wspólnie w dialogu społecznym znaleźć rozwiązania w tych kwestiach z korzyścią dla pracowników, którzy są słabszą stroną w postępowaniu sądowym. Przy założeniu dobrych intencji, szybkie i dostępne postępowania w sądach pracy powinny być korzystne dla wszystkich stron, w tym również dla wizerunku Polski jako demokratycznego państwa prawa.

AS.