OPZZ przedłożył Ministerstwu Finansów negatywną opinię w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018.


W swojej opinii, OPZZ skoncentrował się szczególnie na ocenie decyzji rządu w sprawach wynagrodzeń pracowników i systemu podatkowego pod kątem ich wpływu na sytuację bytową obywateli. Projekt budżetu państwa na 2018 r. będzie przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, która odbędzie się w piątek, 22 września br. Opinia OPZZ jest dostępna u ogólnokrajowych organizacji członkowskich OPZZ i w Radach Wojewódzkich OPZZ. Zainteresowani opinią OPZZ mogą ponadto pisać na adres: pietrzak@opzz.org.pl
(KP)