W procesie doboru pracowników do zatrudnienia w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, stosuje się niemerytoryczne i dyskryminujące kryteria,  w tym dotyczące członków organizacji związkowych wchodzących w skład OPZZ.