Oświadczenie

Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 12 września 2017 roku.
 
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytycznie ocenia przyjęcie przez Parlament zapisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która umożliwia eksmisję lokatorów bez wyroku sądu i zapewnienia lokalu socjalnego lub zastępczego.

            Ustawa, zawierająca szkodliwe rozwiązania, została ekspresowo przyjęta przez Parlament i podpisana przez Prezydenta RP. Dopuszcza ona eksmisję lokatorów i nie gwarantuje eksmitowanym lokali socjalnych ani pomieszczeń tymczasowych. W praktyce zapis oznacza, że lokatorzy, którzy zechcą skorzystać z tej formy pomocy mieszkaniowej, będą musieli zrzec się części swoich praw lokatorskich. Jeśli zdarzy się im choroba uniemożliwiająca pracę, a nie będą mogli liczyć na wsparcie rodziny by opłacić czynsz, zostaną usunięci z mieszkania na bruk. Ustawa pozwala eksmitować w tej formie: dzieci, kobiety w ciąży, niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich staruszków. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ta forma pomocy mieszkaniowej realizowana jest przy udziale środków publicznych i w założeniu ma być formą pomocy państwa dla rodzin.

            Powyższe regulacje stanowią element rządowego programu „Mieszkanie Plus", który jest przedstawiany jako jeden z fundamentów polityki społecznej rządu. Tymczasem wdrażane rozwiązania są niekorzystne dla osób decydujących się na udział w tym programie mieszkaniowym i uderzają w podstawowe prawa obywatelskie.

            OPZZ stanowczo sprzeciwia się wprowadzonym regulacjom i domaga się całkowitego zakazu eksmisji na bruk. Apelujemy do władz publicznych o nowelizację ustawy i usunięcie szkodliwych rozwiązań.


                 Prezydium 
Ogólnopolskiego Porozumienia
       Związków Zawodowych