Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wyraża sprzeciw wobec bezprawnych praktyk inwigilowania i podsłuchiwania pracowników i związkowców Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.


Wolność organizowania się pracowników i działania w związkach zawodowych stanowi jeden z filarów demokratycznego państwa prawa i nie ma zgody na jej ograniczanie.  Pracownicy, którzy czują się nieustannie obserwowani, nie mogą swobodnie i odważnie walczyć o swoje prawa ani o sprawiedliwe zasady w życiu społecznym. Wzmagająca się pogarda dla pracowników i związkowców jest zaprzeczeniem istoty demokratycznego i otwartego społeczeństwa. Apelujemy o przywrócenie poszanowania dla zasad dialogu społecznego.
Biuro Prasowe OPZZ