Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych uważa za skandaliczne postawienie przed komisją dyscyplinarną nauczycielek z Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu.


            Art. 54. Konstytucji RP  zapewnia każdemu obywatelowi wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Zarzut „publicznego manifestowania swoich poglądów", za który grozi kara nagany, zwolnienie z pracy, a nawet całkowite wydalenie z zawodu, jest niezgodną z prawem próbą zastraszenia środowiska nauczycielskiego.
 
            Solidaryzujemy się z naszymi koleżankami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który jest częścią OPZZ. Wyrażamy całkowite poparcie dla ich działań. Deklarujemy wsparcie zarówno na etapie przesłuchań, jak i w kolejnych fazach sporu. Nauczyciel to zawód zaufania publicznego. Nie zgadzamy się na jego wykorzystywanie do celów politycznych.  

            Zaistniała sytuacja ma wszelkie znamiona represji w stosunku do osób protestujących. Polskie kobiety mają prawo do manifestowania i ochrony swoich praw. Mamy nadzieję, że postępowanie dyscyplinarne jest efektem nadgorliwości urzędnika, a nie celową ingerencją w prawa obywatela zagwarantowane w Konstytucji RP.
 
Kierownictwo OPZZ