Od kilkunastu miesięcy w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. W polskiej przestrzeni publicznej także pojawia się wiele wypowiedzi i komentarzy w tej sprawie. Niepokoi nas jednak, że informacje te są niepełne.

W przekazach medialnych pojawiają się informacje o planowanych zmianach w sposobie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mniej mówi się o potrzebie pokrywania kosztów przejazdu i zakwaterowania pracowników delegowanych do pracy za granicą. Jednak niemal całkowicie pomija się propozycję wprowadzenia zasady „ta sama płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu". Obecna dyrektywa gwarantuje polskim pracownikom delegowanym wynagrodzenie na poziomie minimalnym w kraju, w którym podejmują oni pracę. W praktyce oznacza to dużo niższe wynagrodzenia niż pozostałych pracowników pracujących na tych samych stanowiskach.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych odbiera to jako dyskryminację ze względu na narodowość. Taka sytuacja jest sprzeczna z zasadami unijnego i polskiego prawa, które mówi o zakazie wszelkich form dyskryminacji. To jest też po prostu nieuczciwe wobec polskich pracowników. Nie zgadzamy się z tym, aby sankcjonować sytuację w której polski pracownik, wykonując dokładnie taką samą pracę jaką wykonuje jego zachodnioeuropejski kolega, otrzymywał niższe wynagrodzenie, tylko dlatego, że jest z Polski.

Z tego względu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opowiada się za wprowadzeniem zasady „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu"


Warszawa, dn. 24 sierpnia 2017 roku