Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) z zadowoleniem przyjęło wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera w dn. 13 września 2017 r. dotyczące stanu i przyszłych prac Unii Europejskiej.

 
Jan Guz, przewodniczący OPZZ podkreślił: „W pełni popieramy propozycję ustanowienia Europejskiego Urzędu ds. Inspekcji Pracy, mającego na celu nadzór nad przestrzeganiem praw pracowniczych wszystkich pracowników w Europie. Mamy nadzieję, że związki zawodowe, już od etapu wstępnego planowania, będą aktywnie włączone w tworzenie tego urzędu".
 
OPZZ wspiera również propozycję stworzenia Europejskiej Strategii na rzecz Przemysłu. Jest to przede wszystkim ważne dla Polski, gdzie przemysł jest jednym z najważniejszych dziedzin gospodarki narodowej, nie tylko pod względem ilości zatrudnionych pracowników, udziału w PKB, jak również jeśli chodzi o wpływ na poziom eksportu. Mamy nadzieję, że Strategia odnosić się będzie w szczególności do krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 
Cieszy nas, że dla przewodniczącego Junckera wprowadzenie w życie rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych stanowi wciąż jeden z priorytetów. Zasada „równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu" jest jednym z kluczowych elementów walki z dumpingiem społecznym i płacowym w Europie.
 
Jednocześnie Jan Guz wyraził zaniepokojenie, że przewodniczący Komisji Europejskiej w zbyt niewielkim stopniu odniósł się do aktualnie sztandarowego projektu Komisji, czyli do Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, w szczególności jeśli chodzi o sposób wcielania w życie jego zapisów. Mam nadzieję, że na Szczycie Społecznym w Goeteborgu w dn. 17 listopada, przy aktywnym wsparciu Komisji, Filar zostanie przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie UE, powiedział przewodniczący OPZZ.

Warszawa, 14 września 2017