Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych popiera protest lekarzy rezydentów i utożsamia się z postulatami dotyczącymi poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej. 

Od kilku lat apelujemy do strony rządowej o stabilne i wzrastające finansowanie ochrony zdrowia. Jest to podstawowy warunek sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia. To recepta na poprawę sytuacji pacjentów i pracowników tego sektora.

Uważamy, że rozwiązanie problemów płacowych w ochronie zdrowia powinno być uregulowaniem systemowym obejmującym wszystkie grupy zawodowe w ochronie zdrowia. Takie oczekiwanie przedstawiliśmy rządowi kilka miesięcy temu.

OPZZ nie godzi się na podział związków zawodowych i środowisk pracowniczych na lepsze i gorsze. Ochrona zdrowia to jeden organizm, na którego jakość wpływa praca wszystkich pracowników.
Drodzy Młodzi Lekarze!
Postulaty o wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia, dostępność pacjentów do opieki zdrowotnej i godziwe płace pracowników są wspólne. 

Dlatego działajmy razem i nie dajmy się podzielić !
Warszawa, 13 października 2017 r.