Zgodnie z art. 90 poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym istnieje możliwość zwolnienia z mocy prawa wszystkich pracowników tej instytucji.


                Rządzący po raz kolejny kreują regulacje prawne, które w istotny sposób wpływają na sytuację pracowników wielu instytucji publicznych i to bez konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Nie do przyjęcia jest wykorzystywanie zmian merytorycznych w tych instytucjach do zwolnienia wszystkich pracowników z mocy ustawy. Nie jest to precedens. Tą zasadą objęto już służbę cywilną, Krajowa Administrację Skarbową oraz instytucje obsługi rolnictwa.

                Dzisiaj Sejm przyjął ustawę, która dotyczy także 321 pracowników Sądu Najwyższego: asystentów, urzędników sądowych, pracowników administracyjnych i obsługi. Akt prawny autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości pozbawia ich podstawowych praw pracowniczych gwarantowanych w Konstytucji RP i w Kodeksie pracy.

                Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych nie godzi się na kolejny akt łamania Konstytucji i obciążanie pracowników skutkami partyjnych interesów.
Kierownictwo OPZZ