Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku? Więcej na: www.referendum-szkolne.pl

31 stycznia 2017 r. został powołany piętnastoosobowy Komitet referendalny. W skład Komitetu referendalnego wchodzą:

1.      Sławomir Broniarz, ZNP

2.      Dorota Łoboda, „Rodzice przeciwko reformie edukacji"

3.      Urszula Augustyn, PO

4.      Artur Sierawski, koalicja „Nie dla chaosu w szkole"

5.      Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna

6.      Krystyna Starczewska, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

7.      Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Razem

8.      Krystyna Norwa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe

9.      Mirosław Maliszewski, PSL

10.  prof. Małgorzata Fuszara, Kongres Kobiet

11.  Andrzej Radzikowski, OPZZ

12.  Aneta Gąsiorowska, Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

13.  Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska

14.  Elżbieta Gapińska, PO

15.  Krzysztof Baszczyński, ZNP

Dzisiaj przedstawiciele/ki organizacji, ugrupowań i ruchów, które przystąpiły do Komitetu referendalnego, podpisali „Deklarację na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty".

31 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum ws. reformy edukacji: „Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?"

Głównym celem naszej inicjatywy jest zebranie co najmniej 500 tys. podpisów pod wnioskiem, który zgodnie z ustawą o referendum  ogólnokrajowym,  zostanie przekazany do Marszałka Sejmu RP.

Pod wnioskiem mogą podpisywać się wszyscy obywatele polscy posiadający prawa wyborcze. Referendum jest ogólnokrajowe, dlatego listy do zbierania podpisów są takie same na terenie całego kraju. 

Obywatelskie referendum ma sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę edukacji!

www.referendum-szkolne.pl