Organizacje zrzeszone w Radzie Dialogu Społecznego z zadowoleniem przyjmują odrzucenie złych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz deklaracje Pana Prezydenta  o podjęciu prac nad nowymi, zgodnymi z Konstytucją oraz zasadami prawa, projektami w sprawie reformy systemu sądownictwa.