28 czerwca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.


Rada przyjęła następujące stanowiska:

-  w sprawie propozycji nowej Konstytucji RP ( TUTAJ );
- w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych ( TUTAJ ).

Rada wystosowała apel do Rządu i Parlamentu  RP o uszanowanie woli obywateli i obywatelek popierających ideę przeprowadzania ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji
(TUTAJ) a także oświadczenie w sprawie działań Ministra Zdrowia wobec protestujących pielęgniarek ( TUTAJ).

Rada w okresach między posiedzeniami Kongresu, jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ. Do jej kompetencji między innymi należy: określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,  zwoływanie Kongresu z upływem kadencji. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku.
BP OPZZ