Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej zwraca się do Prezydenta RP z wnioskiem o zastosowanie weta w sprawie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, Ustroju Sądów Powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, jeżeli zostaną przyjęte przez parlament w obecnej treści