Pracownicy łódzkiej fabryki Amcor Tobacco Packaging Polska sp. z o.o. zorganizowali się w związek zawodowy. Stu pracowników postanowiło zawalczyć o swoje miejsca pracy, godne zatrudnienie i dialog z pracodawcą.


Przewodniczącym zakładowej organizacji został młody, 31 letni Michał Dąbrowski, który od 10 lat pracuje dla Amcor. Jak mówi: „Do decyzji o utworzeniu związku zawodowego dojrzewaliśmy od dłuższego czasu i pomimo obaw o reakcję pracodawcy, w gronie zaufanych współpracowników powiedzieliśmy sobie, że po prostu czas zacząć działać. Cieszymy się, że już tak wiele koleżanek i kolegów podjęło naszą inicjatywę i przyłączyło się do związku, z dnia na dzień jest nas coraz więcej. Jesteśmy dumni z pracy w Amcor Tobacco Packaging. I tak jak jesteśmy światowym liderem, jeśli chodzi o jakość i liczbę produkowanych opakowań, tak samo organizując się w związek zawodowy, chcemy pracować razem z zarządem firmy na to, by Amcor Tobacco stał się także liderem, jeśli chodzi o warunki pracy. Liczymy, że pracodawca z szacunkiem odniesie się do faktu, że skorzystaliśmy z naszego prawa do zorganizowania się w związek i podejmie konstruktywne, merytoryczne rozmowy na temat zgłaszanych przez nas spraw".

19 września związkowcy poinformowali o powstaniu organizacji związkowej dyrektora generalnego fabryki pana Maciej Malca oraz równolegle na spotkaniu Europejskiej Rady Zakładowej w Brukseli prezydenta Amcor Tobacco Packaging pana Jerzego Czubaka. Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją opakowań dla przemysłu tytoniowego.  Polska fabryka jest jedną z największych na świecie i funkcjonuje w Łodzi od 1994 roku. Mimo tradycji związkowych, w innych zakładach globalnej korporacji Amcor z siedzibą w Australii polscy pracownicy nie mieli swojej reprezentacji. Dziś odbierają gratulacje i listy solidarności od swoich przyjaciół działających w fabrykach Amcor na całym świecie m.in. z Australii, Malezji, Turcji, Francji, Niemiec, Hiszpanii.

Nowopowstały związek zawodowy pracowników poligrafii stał się częścią Związku Zawodowego Poligrafów będącego członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz częścią Międzynarodowej Federacji Związkowej Unii Global i europejskiej Unii Europa.

Wszystkim pracownikom łódzkich zakładów gratulujemy i życzymy powodzenia w działalności na rzecz poprawy warunków pracy.
AS