Jako członkowie Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców i związki zawodowe zwracamy się do Pana Prezydenta z wnioskiem  o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lipca br.