Historia OPZZ

ZADANIA RADY

Art. 18 statutu OPZZ określa, że „OPZZ ma struktury branżowe tworzone przez organizacje członkowskie OPZZ, których organy reprezentują OPZZ wobec tych organizacji oraz właściwych organów państwowych, organów samorządowych, pracodawców i odpowiednich organów ich organizacji, a także wobec odpowiednich organów i jednostek organizacyjnych organizacji politycznych, społecznych i zawodowych."


Kompetencje oraz zasady organizacji i funkcjonowania struktur określa Regulamin

Dane kontaktowe przewodniczących branż


SKŁAD RAD BRANŻ OPZZ W KADENCJI 2018 – 2022

(stan na 04.06.2018 r.)

MIROSŁAW PUKAS
MIROSŁAW PUKAS
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych KADRA XXI
tel.:

605 123 790

DARIUSZ POTYRAŁA
DARIUSZ POTYRAŁA
Przewodniczący Rady Branży, członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

MAREK KLUCEWICZ
MAREK KLUCEWICZ
Przewodniczący Związku Zawodowego "Kontra"
tel.:

(32) 376 42 00

PAWEŁ KOŁODZIEJ
PAWEŁ KOŁODZIEJ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
tel.:

(32) 756 56 95

MIROSŁAW ŚWIDERSKI
MIROSŁAW ŚWIDERSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców
tel.:

(22) 106 89 30

JACEK SŁOWIKOWSKI
JACEK SŁOWIKOWSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Technicznych i Administracji "Dozór" KGHM Polska Miedź S.A.
tel.:

(76) 748 28 78

KATARZYNA PIETRZYK
KATARZYNA PIETRZYK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Jedności Górniczej
tel.:

(32) 756 26 24

MARIUSZ KONOPIŃSKI
MARIUSZ KONOPIŃSKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rafinerii i Petrochemii
tel.:

(24) 256 55 01

JAN MAZUR
JAN MAZUR
Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych Górnictwa
tel.:

(32) 255 43 89

e-mail: pzzg@wp.pl
JAROSŁAW SZUNEJKO
JAROSŁAW SZUNEJKO
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa warmińsko-mazurskiego
tel.:

[89] 527 59 82

JÓZEF KRÓL
JÓZEF KRÓL
członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa małopolskiego
tel.:

(12) 633 80 75

PAWEŁ WYCIŚLOK
PAWEŁ WYCIŚLOK
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
tel.:

(32) 386 99 68

IRENEUSZ WIŚNIEWSKI
IRENEUSZ WIŚNIEWSKI
Członek Rady OPZZ, Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(85) 740 50 22

BOGUMIŁ TYSZKIEWICZ
BOGUMIŁ TYSZKIEWICZ
Członek Rady OPZZ, Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
tel.:

(75) 773 61 00

BARBARA POPIELARZ
BARBARA POPIELARZ
Członek Rady OPZZ, Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
tel.:

(22) 551 55 10

MATEUSZ NABIAŁCZYK
MATEUSZ NABIAŁCZYK
Członek Rady OPZZ, Związek Zawodowy Górników w Polsce
tel.:

(32) 718 56 96

KRZYSZTOF MARIANKOWSKI
KRZYSZTOF MARIANKOWSKI
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
tel.:

(71) 343 83 92

SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
SŁAWOMIR ŁUKASIEWICZ
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka"
tel.:

(32) 209 11 12

CZESŁAW JURGIELEWICZ
CZESŁAW JURGIELEWICZ
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce
tel.:

(32) 251 66 24

JERZY DEMSKI
JERZY DEMSKI
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Dołowych
tel.:

(32) 216 35 45

RYSZARD ZBRZYZNY
RYSZARD ZBRZYZNY
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
tel.:

(76) 846 10 30

JERZY WIERTELAK
JERZY WIERTELAK
Członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(22) 825 26 64

e-mail: zzze@zzze.pl
TOMASZ GABZDYL
TOMASZ GABZDYL
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
tel.:

(74) 843 95 51

MIROSŁAW GRZYBEK
MIROSŁAW GRZYBEK
Przewodniczący Rady Branży, członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

(22) 635 31 38

PIOTR SADOWSKI
PIOTR SADOWSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
tel.:

[22] 82 82 723

MAŁGORZATA JAZIENICKA
MAŁGORZATA JAZIENICKA
Przewodnicząca Porozumienia Branżowych Związków Zawodowych
tel.:

[77] 453 83 37

STANISŁAW PAŁKA
STANISŁAW PAŁKA
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego
tel.:

[61] 852 60 95

e-mail: fzks@op.pl
JERZY SAKWIŃSKI
JERZY SAKWIŃSKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Cukierniczego 
tel.:

[56] 654 61 15

ANDRZEJ KUGAŁA
ANDRZEJ KUGAŁA
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Cukierniczego
tel.:

[33] 823 30 71

e-mail:
ELEONORA DOPIERAŁA
ELEONORA DOPIERAŁA
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Mięsnego i Spożywczego w Polsce
tel.:

[65] 572 83 38

MACIEJ SKORLIŃSKI
MACIEJ SKORLIŃSKI
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Tytoniowego w Polsce
tel.:

[61] 816 57 95

MIROSŁAW JAKUBOWICZ
MIROSŁAW JAKUBOWICZ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Szkoło
tel.:

530 221 918

ANDRZEJ OTRĘBA
ANDRZEJ OTRĘBA
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa dolnośląskiego
tel.:

(71] 780 92 42

KRZYSZTOF WÓJCIK
KRZYSZTOF WÓJCIK
Członek Rady OPZZ, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych
tel.:

(12] 290 15 32

BOGDAN SMOŁUCHA
BOGDAN SMOŁUCHA
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szkolarskiego i Ceramicznego w Polsce
tel.:

(14] 680 10 71

LECH LATARSKI
LECH LATARSKI
Członek Rady OPZZ, Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

(24] 267 96 29

MAREK KIJAS
MAREK KIJAS
Członek Rady OPZZ, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych
tel.:

(32] 672 50 15

MAGDALENA DURA
MAGDALENA DURA
Członek Rady OPZZ, Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

(22] 831 40 21

GRZEGORZ BOR
GRZEGORZ BOR
Członek Rady OPZZ, Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy"
tel.:

(34] 350 05 18

ROMAN PIOTROWSKI
ROMAN PIOTROWSKI
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
tel.:

(44] 738 51 00

WIESŁAWA LICHA
WIESŁAWA LICHA
Członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodnicząca Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego
tel.:

[42] 674 46 27

STANISŁAW JANAS
STANISŁAW JANAS
Członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(22) 831 66 68

SŁAWOMIR BRONIARZ
SŁAWOMIR BRONIARZ
Przewodniczący Rady Branży, członek Prezydium i Rady OPZZ, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22] 318 92 17

JOANNA WĄSALA
JOANNA WĄSALA
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(61] 848 06 13

JANUSZ SZCZERBA
JANUSZ SZCZERBA
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22] 361 75 67

ALEKSANDRA JADWIGA REZLER
ALEKSANDRA JADWIGA REZLER
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(32] 253 79 88

ANDRZEJ RADZIKOWSKI
ANDRZEJ RADZIKOWSKI
Wiceprzewodniczący OPZZ, członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22] 551 55 10

MARIAN NOWAKOWSKI
MARIAN NOWAKOWSKI
Członek Rady OPZZ, Ogólnopolski Związek Zawodowych Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy
tel.:

692 896 454

STANISŁAW MAZUREK
STANISŁAW MAZUREK
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(76] 870 25 33

BOŻENA MANIA
BOŻENA MANIA
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(68] 451 20 50

RÓŻA LEWANDOWSKA
RÓŻA LEWANDOWSKA
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(56] 465 85 55

TOMASZ KORCZAK
TOMASZ KORCZAK
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22] 363 17 47

MAREK ĆWIEK
MAREK ĆWIEK
Członek Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(44] 636 21 18

JANUSZ KOZIŃSKI
JANUSZ KOZIŃSKI
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(89] 624 28 38

GRZEGORZ GRUCHLIK
GRZEGORZ GRUCHLIK
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22] 318 91 17

ELŻBIETA DROGOSZ
ELŻBIETA DROGOSZ
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego, przewodnicząca Rady OPZZ województwa świętokrzyskiego
tel.:

(41] 368 05 84

MIROSŁAWA CHODUBSKA
MIROSŁAWA CHODUBSKA
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(71] 322 92 68

URSZULA MICHALSKA
URSZULA MICHALSKA
Przewodniczący Rady Branży, członek Rady OPZZ, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
tel.:

(22) 629 02 49

SŁAWOMIR MAKOWSKI
SŁAWOMIR MAKOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów
tel.:

[42] 640 71 31

MAREK KAZIMIERCZAK
MAREK KAZIMIERCZAK
przewodniczący Związku Pracowników Wojska „Tarcza”
tel.:

507 054 368

TOMASZ DYBEK
TOMASZ DYBEK
przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii
tel.:

605 077 005

JERZY WYSZUMIRSKI
JERZY WYSZUMIRSKI
przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów
tel.:

[42] 676 08 43

KRZYSZTOF SZAFRANKO
KRZYSZTOF SZAFRANKO
przewodniczący Związku Zawodowego Lekarzy MSWiA
tel.:

[22] 508 11 22

BARBARA SOBUCKA
BARBARA SOBUCKA
przewodnicząca Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich
tel.:

[54] 283 49 33

PIOTR DOMAŃSKI
PIOTR DOMAŃSKI
przewodniczący NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
tel.:

[41] 340 25 59

BOLESŁAW STANIKOWSKI
BOLESŁAW STANIKOWSKI
członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa wielkopolskiego, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych i Instytucji Użyteczności Publicznej „Porozumienie 2014”
tel.:

[61] 855 46 41

HARALD MATUSZEWSKI
HARALD MATUSZEWSKI
członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa kujawsko-pomorskiego
tel.:

[52] 322 59 06

ARKADIUSZ PYTLAK
ARKADIUSZ PYTLAK
członek Rady OPZZ, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej RP
tel.:

[61] 858 36 52

GRZEGORZ WYSOCKI
GRZEGORZ WYSOCKI
członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP
tel.:

(22) 622 90 58 

BEATA SUS
BEATA SUS
członek Rady OPZZ, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Administracji Województwa Śląskiego
tel.:

[32] 207 75 19

LECH HEMMERLING
LECH HEMMERLING
członek Rady OPZZ, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników
tel.:

[52] 327 82 21

TERESA PSZCZÓŁKA
TERESA PSZCZÓŁKA
członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
tel.:

(22) 628 31 23

KRZYSZTOF OLEKSAK
KRZYSZTOF OLEKSAK
członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”
tel.:

(22) 523 31 00

ZBIGNIEW JANOWSKI
ZBIGNIEW JANOWSKI
Przewodniczący Rady Branży, przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani"
tel.:

(22) 825 60 61

KRYSTYNA ZIENTARA
KRYSTYNA ZIENTARA
Przewodnicząca Związku Zawodowego Meblarzy RP
tel.:

(89] 526 86 62

JAROSŁAW NICZEWSKI
JAROSŁAW NICZEWSKI
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa podlaskiego
tel.:

(86] 272 92 23

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
Członek Rady OPZZ, Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(62] 783 32 98

ZBIGNIEW BEŃKO
ZBIGNIEW BEŃKO
Członek Rady OPZZ, Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(32] 235 14 25

TOMASZ NAGÓRKA
TOMASZ NAGÓRKA
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:

(22) 825 60 61

ROBERT ZIELIŃSKI
ROBERT ZIELIŃSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
tel.:

22 650 21 23

LESZEK MIĘTEK
LESZEK MIĘTEK
Przewodniczący Rady Branży, członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(22) 474 26 15

e-mail: rkzzm@wp.pl
GRZEGORZ SAMEK
GRZEGORZ SAMEK
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
tel.:

[22] 474 27 71

DARIUSZ CIERPISZ
DARIUSZ CIERPISZ
Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Dolnośląskich
tel.:

[71] 717 43 87

KRZYSZTOF MORAWSKI
KRZYSZTOF MORAWSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Drogownictwa RP
tel.:

[22] 675 12 70

ADAM ZAWODNY
ADAM ZAWODNY
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych
tel.:

[12] 393 54 83

URSZULA CYPROWSKA
URSZULA CYPROWSKA
Przewodnicząca Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego
tel.:

[61] 656 77 11

MONIKA ŻELAZIK
MONIKA ŻELAZIK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego
tel.:

[22] 606 98 83

e-mail: zzpp@lot.pl
ROBERT SKALSKI
ROBERT SKALSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego
tel.:

[22] 606 94 05

RYSZARD FILOCHOWSKI
RYSZARD FILOCHOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu
tel.:

665 844 665

IWONA SZKRAWAN
IWONA SZKRAWAN
Przewodnicząca Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego
tel.:

(59] 728 12 06

JADWIGA TOMASZEWSKA
JADWIGA TOMASZEWSKA
Przewodnicząca NSZZ Pracowników "Schenker" Sp. z o.o.
tel.:

(52] 376 26 22

BOGDAN BUCHOLC
BOGDAN BUCHOLC
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Transportu Publicznego w RP
tel.:

(22] 631 42 72

e-mail: zzpkm@o2.pl
MIROSŁAWA PIASKO
MIROSŁAWA PIASKO
Prezes Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKS i Transportu Samochodowego w RP
tel.:

(22] 629 42 53

ADAM LISZCZEWSKI
ADAM LISZCZEWSKI
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa pomorskiego
tel.:

(58] 302 02 11

JACEK DUBIŃSKI
JACEK DUBIŃSKI
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa zachodniopomorskiego
tel.:

(91] 434 24 48

MAREK BŁASZCZYK
MAREK BŁASZCZYK
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa łódzkiego
tel.:

(42] 674 46 30

ZOFIA OSTROWSKA
ZOFIA OSTROWSKA
Członek Rady OPZZ, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników PKS w Gostyninie
tel.:

(24] 242 35 20

JANUSZ STEFAŃCZYK
JANUSZ STEFAŃCZYK
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Automatyki i Telekomunikacji PKP
tel.:

(22] 473 32 22

ALEKSANDER MOTYKA
ALEKSANDER MOTYKA
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP
tel.:

(22] 473 35 13

JAROSŁAW GRZĄDZIEL
JAROSŁAW GRZĄDZIEL
Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu
tel.:

(32] 263 50 16

JACEK DROŹDZIEL
JACEK DROŹDZIEL
Członek Rady OPZZ, Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:

(72] 234 93 02

BOLESŁAW ZASADA
BOLESŁAW ZASADA
Członek Prezydium i Rady OPZZ, Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
tel.:

(58] 621 66 91

e-mail: dalsol@wp.pl
SŁAWOMIR REDMER
SŁAWOMIR REDMER
Przewodniczący Rady Branży, członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Federacji NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

(22) 826 50 20

MAŁGORZATA KRAJEWSKA
MAŁGORZATA KRAJEWSKA
Przewodnicząca Związku Zawodowego "Powszechne Ubezpieczenie"
tel.:

[22] 279 78 33

JERZY DROZD
JERZY DROZD
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
tel.:

[32] 220 20 50

MAREK JAŁOSZYŃSKI
MAREK JAŁOSZYŃSKI
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników "Totalizator Sportowy" sp. z.o.o.
tel.:

[52] 363 45 12

PIOTR MIGDAŁ
PIOTR MIGDAŁ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Zakładów Ubezpieczeń
tel.:

[22] 582 24 29

JOANNA WRZOSEK
JOANNA WRZOSEK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników i Sprzedawców "Ruch" S.A.
tel.:

[22] 586 14 73

KRYSTYNA KOŁODZIEJCZAK
KRYSTYNA KOŁODZIEJCZAK
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce
tel.:

[22] 551 55 66

ANDRZEJ SZENK
ANDRZEJ SZENK
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Publicznej Radiofonii i Telewizji w Polsce
tel.:

[22] 547 86 45

JAN BUDKIEWICZ
JAN BUDKIEWICZ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
tel.:

[22] 629 85 80

SEBASTIAN KOĆWIN
SEBASTIAN KOĆWIN
Członek Rady OPZZ, przewodniczący Rady OPZZ województwa opolskiego
tel.:

[77] 453 83 37

WIESŁAWA JANCZAK
WIESŁAWA JANCZAK
Członek Rady OPZZ, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego
tel.:

[81] 532 89 56

MONIKA BOCIAN
MONIKA BOCIAN
Członek Rady OPZZ, przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego
tel.:

[68] 325 46 96

CZESŁAWA SOŃTA
CZESŁAWA SOŃTA
Członek Rady OPZZ, przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów
tel.:

[22] 827 33 76

e-mail: krzzp@wp.pl
PIOTR OSTROWSKI
PIOTR OSTROWSKI
Członek Rady OPZZ, Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
tel.:

(22) 551 55 05

EWA KONSTANCIUK
EWA KONSTANCIUK
Członek Rady OPZZ, Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

[77] 402 28 25

DOROTA DĘBICKA
DOROTA DĘBICKA
Członek Rady OPZZ, Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:

[48] 362 33 58

MARZENA BIEL
MARZENA BIEL
Członek Rady OPZZ, Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:

(22) 538 21 92

BEATA WÓJCIK
BEATA WÓJCIK
Członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:

(22) 538 21 93

MICHAŁ LEWANDOWSKI
MICHAŁ LEWANDOWSKI
Członek Prezydium i Rady OPZZ, przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego "Konfederacja Pracy"
tel.:

(22) 551 56 66