Organizacje reprezentatywne w Radzie Dialogu Społecznego apelują o kontynuowanie rozmów przez Strony i szybkie zawarcie kompromisowego porozumienia.
APEL DO POBRANIA:  APEL PARTNERÓW SPOŁECZNYCH