W dniu 21 października 2019 r. Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Komisją Krajową NSZZ Solidarność zorganizowała seminarium dotyczące ochrony prawnej w zatrudnieniu na gruncie Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej (ZEKS). Polska podpisała Kartę w dniu 25 października 2005 r., lecz plan ratyfikacji do tej pory nie został przygotowany. Prace nad perspektywą ratyfikacji zostały zawieszone w 2008 r. – wtedy nastąpiło ostatnie spotkanie Zespołu problemowego ds. Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

Podczas seminarium przedstawicielką OPZZ była Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia, która podkreśliła, że OPZZ stanowczo opowiada się za ratyfikacją ZEKS, zwracając szczególną uwagę na potrzebę realizacji przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego uregulowanego na gruncie Karty.