7 maja br. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2019. Rząd prognozuje, że PKB w 2019 roku wzrośnie o 3,8% przy 2,3% inflacji.

Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strony pracowników i pracodawców RDS, w terminie do 7 maja, miały czas na przedstawienie wspólnej propozycji w sprawie wzrostu w 2019 roku:

 1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W trakcie posiedzenia nie udało się osiągnąć porozumienia. Pracodawcy nie wyrazili zgody na szybszy wzrost płacy minimalnej, zgodnie z Pakietem Działań Antykryzysowych. Strona związkowa opowiedziała się dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w budżetówce. Teraz każda ze stron, do 14 maja br., może przedstawić własne oczekiwania w powyższych kwestiach.

(nq)