10 maja br. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2020. Podstawą dyskusji był dokument pn. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022”.

Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strony pracowników i pracodawców RDS, w terminie do 16 maja, powinny przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2020 roku:

 1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W trakcie posiedzenia nie udało się osiągnąć porozumienia. Pracodawcy nie wyrazili zgody na szybszy wzrost płacy minimalnej, zgodnie z Pakietem Działań Antykryzysowych. Strona związkowa opowiedziała się dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w budżetówce. Teraz każda ze stron, do 23 maja br., może przedstawić własne oczekiwania w powyższych kwestiach.

OPZZ na posiedzeniu reprezentowali: Roman Piotrowski. członek Rady i Prezydium OPZZ i Norbert Kusiak, ekspert OPZZ . Stronę rządową: Kazimierz Kuberski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Leszek Skiba – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

(nq)