W dniach 5-6 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Grupy ds. Semestru Europejskiego działającej w ramach Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ).

Członkowie Zespołu, z kilkunastu państw członkowskich UE dyskutowali o możliwym kształcie Semestru Europejskiego. Nowy Parlament Europejski i gabinet polityczny Komisji Europejskiej będą bowiem wpływać na politykę unijną w ramach Semestru, ustalać priorytety, za którymi pójdzie finansowanie unijne i rekomendacje działań dla państw UE. Nadal trwają także prace nad przyszłym budżetem UE oraz nowymi instrumentami finansowymi UE. Ważne zatem, aby europejskie związki zawodowe włączyły się w dyskusję o przyszłości Semestru Europejskiego. Jest to moment, w którym możemy zaprezentować postulaty kluczowe z punktu widzenia interesu pracowników i sprawić, że unijna polityka będzie realizowała cele zrównoważonego rozwoju w sposób zgodny z Programem EKKZ to jest m.in. z uwzględnieniem działań na rzecz godnej pracy i sprawiedliwej transformacji gospodarki.

Na posiedzeniu dyskutowano, w jaki sposób zmienić Pakt Stabilności i Wzrostu tak, by stworzyć przestrzeń fiskalną w państwach członkowskich UE na inwestycje w działania realizujące cele Agendy ONZ i Europejskiego Filara Praw Socjalnych. Dyskutowano także w jaki sposób pobudzić publiczne i prywatne inwestycje w ww. ramach w państwach członkowskich. Ponadto, sporą część posiedzenia członkowie Grupy przeznaczyli na debatę o miernikach (danych statystycznych), jakimi może być mierzony zrównoważony rozwój w ramach Agendy 2030. Dobór odpowiednich mierników jest istotny, aby weryfikować zwłaszcza socjalny wymiar polityki unijnej, w tym jakość zatrudnienia i kwestie dotyczące praw związkowych.

Prace Grupy będą kontynuowane i wykorzystane w dialogu z Komisją Europejską przez EKZZ.

(KP)