Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) został poproszony przez Parlament Europejski (Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych) o przygotowanie opinii rozpoznawczej w sprawie godziwych płac minimalnych w całej Europie. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych nad opinią EKES, przeprowadzono sondaż za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza rozesłanego do najbardziej reprezentatywnych stron w kilku wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Kwestionariusze wysłano do pięciu krajów: Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Rumunii oraz Polski. 

Dzięki zaproszeniu EKES OPZZ miało możliwość wzięcia udziału w sondażu. Wskazało w nim na najistotniejsze problemy związane z trybem oraz mechanizmem ustalania płacy minimalnej. Zwróciło uwagę na konieczność poprawy jakości dialogu społecznego, zintensyfikowania konsultacji społecznych oraz dostarczania przez rząd wiarygodnych, pogłębionych analiz i danych statystycznych. Opowiedziało się również za ustanowieniem europejskiej płacy minimalnej. W ramach kontynuowania dyskusji o godziwych płacach minimalnych, w dniu 16 czerwca br., odbyła się wideokonferencja w trakcie której członkowie Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa EKES oraz przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców dyskutowali na temat znaczenia płac minimalnych w Europie oraz zaproponowanej przez Komisję Europejską koncepcji ustanowienia europejskiej płacy minimalnej. W debacie wzięli udział eksperci OPZZ: Norbert Kusiak i Adam Rogalewski.

(nq)