10 października 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja „Społeczne wyzwania biznesu. Po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”.

O zadaniach stojących przed społecznie odpowiedzialnym biznesem we współczesnej Polsce rozmawiali przedstawicie firm, pracodawcy i związkowcy oraz organizacje pozarządowe. Eksperci zastanawiali się, w jaki sposób wpłynąć na szybszy rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W trakcie konferencji odbyły się trzy warsztaty na temat społecznych oczekiwań wobec biznesu. Debatowano o rewolucji cyfrowej i biotechnologicznej oraz o zaostrzeniu kryzysu klimatycznego. Odbył się też warsztat poświęcony wyzwaniom na rynku pracy, który poprowadził ekspert OPZZ Norbert Kusiak.

Organizatorem konferencji była organizacja THINKTANK, Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 

(nq)